Hướng dẫn cấu hình VPC bonding Port channel trên switch Cisco Nexus

Chủ nhật - 21/03/2021 21:57
Hướng dẫn cấu hình VPC bonding Port channel trên switch Cisco Nexus
VPC implementation
VPC implementation

Hướng dẫn cấu hình VPC bonding Port channel trên switch Cisco Nexus

1./​​ show​​ Cấu hình vPC

show vpc role

Network-N3048TP-VPC-02# sh vpc role

vPC Role status

----------------------------------------------------

vPC role  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ :​​ primary ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Dual Active Detection Status  ​​ ​​​​ : 0

vPC system-mac  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 00:23:04:ee:be:01  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC system-priority  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 32667

vPC local system-mac  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 00:62:ec:ef:b6:41  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC local role-priority  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 32667

vPC local config role-priority ​​ : 32667

vPC peer system-mac  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : fc:99:47:52:be:81  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC peer role-priority  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 32667

vPC peer config role-priority  ​​​​ : 32667

 

Switch-N3048TP-VPC-01# sh vpc role

vPC Role status

----------------------------------------------------

vPC role  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ :​​ secondary ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Dual Active Detection Status  ​​ ​​​​ : 0

vPC system-mac  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 00:23:04:ee:be:01  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC system-priority  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 32667

vPC local system-mac  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : fc:99:47:52:be:81  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC local role-priority  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 32667

Kiểm tra xem vPC Keepalive ​​ Link đang được sử dụng bởi port nào. Như kết quả thì port Management là port được sử dụng. Không nên sử dụng Port management vì port management có thể phải thay đổi làm bất đồng bộ vPC.

Network-N3048TP-VPC-02# sh run | inc vrf

 ​​​​ limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096

vrf context keepalive

vrf context management

 ​​​​ vrf member management

show cấu hình vPC đã cấu hình trước đó​​ trên primary

sh vpc

 

Legend:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

 

vPC domain id  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 1  ​​​​ 

Peer status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : peer adjacency formed ok  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC keep-alive status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : peer is alive  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Configuration consistency status ​​ : success​​ 

Per-vlan consistency status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : success  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Type-2 consistency status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : failed ​​ 

Type-2 inconsistency reason  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : SVI type-2 configuration incompatible

vPC role  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : primary  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Number of vPCs configured  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 13 ​​ 

Peer Gateway  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Disabled

Dual-active excluded VLANs  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : -

Graceful Consistency Check  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Enabled

Auto-recovery status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Disabled

Delay-restore status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Timer is off.(timeout = 10s)

Operational Layer3 Peer-router  ​​ ​​​​ : Disabled

 

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id  ​​ ​​​​ Port  ​​​​ Status Active vlans  ​​ ​​​​ 

--  ​​ ​​​​ ----  ​​​​ ------ -------------------------------------------------

1  ​​ ​​ ​​​​ Po100 ​​ up  ​​ ​​ ​​​​ 1,6,10,114,130,146,179-182,189-190  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

. . .

show cấu hình vPC đã cấu hình trước đó trên secondary

sh vpc

 

Legend:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

 

vPC domain id  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 1  ​​​​ 

Peer status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : peer adjacency formed ok  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC keep-alive status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : peer is alive  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Configuration consistency status ​​ : success​​ 

Per-vlan consistency status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : success  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Type-2 consistency status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : failed ​​ 

Type-2 inconsistency reason  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : SVI type-2 configuration incompatible

vPC role  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : secondary  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Number of vPCs configured  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 13 ​​ 

Peer Gateway  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Disabled

Dual-active excluded VLANs  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : -

Graceful Consistency Check  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Enabled

Auto-recovery status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Disabled

Delay-restore status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Timer is off.(timeout = 10s)

 

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id  ​​​​ Port  ​​​​ Status Active vlans  ​​ ​​​​ 

--  ​​​​ ----  ​​​​ ------ --------------------------------------------------

1  ​​ ​​​​ Po100 ​​ up  ​​ ​​ ​​​​ 1,6,10,114,130,146,179-182,189-190​​ 

…  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Kiểm tra IP của port MGMT

Switch-N3048TP-VPC-01# sh run interface mgmt 0

 

!Command: show running-config interface mgmt0

!Time: Wed Mar ​​ 2 00:17:02 2011

 

version 7.0(3)I2(1)

 

interface mgmt0

 ​​​​ vrf member management

 ​​​​ ip address 10.100.110.21/24

Ping kiểm tra thông port MGMT

Network-N3048TP-VPC-02# ping 10.100.110.21 vrf management​​ 

PING 10.100.110.21 (10.100.110.21): 56 data bytes

64 bytes from 10.100.110.21: icmp_seq=0 ttl=254 time=12.559 ms

64 bytes from 10.100.110.21: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.675 ms

64 bytes from 10.100.110.21: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.106 ms

64 bytes from 10.100.110.21: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.244 ms

64 bytes from 10.100.110.21: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.808 ms

 

--- 10.100.110.21 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.808/3.478/12.559 ms

2./​​ Cấu hình thêm 1 port vPC mới join vào portchannel

#####cấu hình vPC Port 36 switch vPC

#server1: 10.100.100.13

#chọn portchannel 36 và vpc 36 để cấu hình

#Backup mọi cấu hình của 2 switch vPC

sh run

# Sau đó backup mọi cấu hình

#Kiểm tra cấu hình các port

sh int status

#Kiểm tra port 36 đã có cấu hình gì chưa

sh run int e1/36

#Cấu hình​​ port 36

conf t

int e1/36

des -> hv-compute-03-10.100.100.13

switchport mode trunk

channel-group 36 mode active

no shut

exit

#cấu hình port channel 36

inter port-channel 36

des -> hv-compute-03-10.100.100.13

switchport mode trunk

vpc 36

#Kiểm tra lại cấu hình

sh vpc

# Do chưa cấu hình ở đầu switch hoặc server còn lại nên sẽ thấy kết quả

36  ​​​​ Po36  ​​​​ down* ​​ Not  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Consistency Check Not  ​​ ​​ ​​ ​​​​ -  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Applicable ​​ Performed  ​​​​ 

 

copy run start ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Sau khi up port kiểm tra lại

sh​​ vpc

Kết quả

Như vậy là đã cấu hình thành công.
 

SỬA CHỮA MÁY TÍNH TẠI NHÀ Ở HÓC MÔN

SỬA CHỮA MÁY TÍNH TẠI NHÀ Ở HỒ CHÍ MINH

Với dịch vụ sửa máy tính tại nhà ở Hóc Môn và dịch vụ sửa máy tính tại nhà ở TP.HCM, Công ty Phát Thành Đạt sẽ luôn đem lại sự hài lòng nhất tới cho bạn, dịch vụ sửa chữa máy tính tại nhà luôn đồng hành cùng bạn từ (8h tới 17h trong ngày). Bảo trì định kỳ mỗi tháng (vệ sinh máy tính, update virus, tối ưu hệ thống...). Liên hệ Hotline 0908.554.558 - Info@phatthanhdat.com

Chúc bạn thực hiện thành công!

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Dell Inspiron 5430 24.490.000

Dell Inspiron 5430

Dell Latitude 9510 18.200.000

Dell Latitude 9510

Dell Vostro 3500 24.600.000

Dell Vostro 3500

Dell Vostro 3400 18.900.000

Dell Vostro 3400

Bộ phận: Phòng Chăm sóc khách hàng
Điện thoại 0908 554 558
Email info@phatthanhdat.com
skype luuhongphuc
viber 0908554558
Zalo 0908554558
Yêu Xe - Trang Mạng Xã Hội
Phat Thanh Dat

Giới thiệu về Trang Web

Giới thiệu khái quát Trang web Phát Thành Đạt được tạo ra dựa trên nhu cầu thiết yếu của các anh em hoạt động trong ngành Công Nghệ Thông Tin. Đây là nơi trao đổi thông tin qua lại giữa các bạn với nhau với mong muốn chúng ta cùng nhau phát triển, cùng nhau tạo ra các giá trị thiết thực nhất cho...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết trang web PTD từ đâu

Liên Hệ

Phòng Chăm sóc khách hàng


Phòng Kỹ thuật


Thống Kê
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay8,964
  • Tháng hiện tại105,878
  • Tổng lượt truy cập4,955,137
Sản Phẩm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi