Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí cho Mail Server Zimbra

Thứ năm - 06/05/2021 20:20
Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí cho Mail Server Zimbra. Trong bài trước Phát Thành Đạt đã hướng dẫn các bạn cài đặt SSL trả phí cho Mail Zimbra, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây nhé.
Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí cho Mail Server Zimbra
Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí cho Mail Server Zimbra

Còn bài này sẽ đề cập đến các bước cài đặt SSL miễn phí cho Mail Zimbra, các bạn có thể tiến hành cài đặt theo các bước sau:

      Bước 1: Tạm dừng Service Mail

1
2
3
su - zimbra
zmcontrol stop
exit

      Bước 2: Tiến hành clone letsencrypt về Server mail
1
2
3
yum install git -y
cd /opt/
git clone https://github.com/certbot/certbot

      Bước 3: Tiến hành tạo cert với tùy chọn certonly
1
2
cd /opt/certbot/
./letsencrypt-auto certonly --standalone

      Phần này các bạn sẽ cần phải điền các thông tin địa chỉ email xác nhận thông tin và tên miền cài đặt SSL. Các bạn làm theo các bước bên dưới nhé.

 
      Kết quả hiển thị khi hoàn tất:
 

 
      Các bạn có thể kiểm tra lại Cert được tạo ra:
1
2
cd /etc/letsencrypt/live/chanhblog.tk
ls -la


      Bước 4: Tiếp theo tiến hành verify certificate.
      Chỉnh sửa nội dung file chain.pem để trust root CA
      Thêm nội dung sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDSjCCAjKgAwIBAgIQRK+wgNajJ7qJMDmGLvhAazANBgkqhkiG9w0BAQUFADA/
MSQwIgYDVQQKExtEaWdpdGFsIFNpZ25hdHVyZSBUcnVzdCBDby4xFzAVBgNVBAMT
DkRTVCBSb290IENBIFgzMB4XDTAwMDkzMDIxMTIxOVoXDTIxMDkzMDE0MDExNVow
PzEkMCIGA1UEChMbRGlnaXRhbCBTaWduYXR1cmUgVHJ1c3QgQ28uMRcwFQYDVQQD
Ew5EU1QgUm9vdCBDQSBYMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AN+v6ZdQCINXtMxiZfaQguzH0yxrMMpb7NnDfcdAwRgUi+DoM3ZJKuM/IUmTrE4O
rz5Iy2Xu/NMhD2XSKtkyj4zl93ewEnu1lcCJo6m67XMuegwGMoOifooUMM0RoOEq
OLl5CjH9UL2AZd+3UWODyOKIYepLYYHsUmu5ouJLGiifSKOeDNoJjj4XLh7dIN9b
xiqKqy69cK3FCxolkHRyxXtqqzTWMIn/5WgTe1QLyNau7Fqckh49ZLOMxt+/yUFw
7BZy1SbsOFU5Q9D8/RhcQPGX69Wam40dutolucbY38EVAjqr2m7xPi71XAicPNaD
aeQQmxkqtilX4+U9m5/wAl0CAwEAAaNCMEAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFMSnsaR7LHH62+FLkHX/xBVghYkQMA0GCSqG
SIb3DQEBBQUAA4IBAQCjGiybFwBcqR7uKGY3Or+Dxz9LwwmglSBd49lZRNI+DT69
ikugdB/OEIKcdBodfpga3csTS7MgROSR6cz8faXbauX+5v3gTt23ADq1cEmv8uXr
AvHRAosZy5Q6XkjEGB5YGV8eAlrwDPGxrancWYaLbumR9YbK+rlmM6pZW87ipxZz
R8srzJmwN0jP41ZL9c8PDHIyh8bwRLtTcm1D9SZImlJnt1ir/md2cXjbDaJWFBM5
JDGFoqgCWjBH4d1QB7wCCZAA62RjYJsWvIjJEubSfZGL+T0yjWW06XyxV3bqxbYo
Ob8VZRzI9neWagqNdwvYkQsEjgfbKbYK7p2CNTUQ
-----END CERTIFICATE-----

      Copy Let’s Encrypt folder trong /etc/letsencrypt/live/$domain tới thư mục /opt/zimbra/ssl/letsencrypt
1
2
3
mkdir -p /opt/zimbra/ssl/letsencrypt
cp /etc/letsencrypt/live/$domain/* /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/
chown zimbra:zimbra /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/

      Verify certificate
1
2
3
su - zimbra
cd /opt/zimbra/ssl/letsencrypt
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm privkey.pem cert.pem chain.pem

     Kết quả:

 

      Bước 5: Deploy Let’s Encrypt SSL certificate mới, lệnh bên dưới sử dụng với quyền user root

  • Backup thư mục SSL của zimbra
1 cp -a /opt/zimbra/ssl/zimbra /opt/zimbra/ssl/zimbra.$(date "+%Y%m%d")
  • Copy private key tới đường dẫn Zimbra SSL commercial:
1
2
cp /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/privkey.pem /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key
chown zimbra:zimbra /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key
  • Deploy SSL
1
2
3
su - zimbra
cd /opt/zimbra/ssl/letsencrypt
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm cert.pem chain.pem

      Bước 6: Restart lại service
1 zmcontrol restart

SỬA CHỮA MÁY TÍNH TẠI NHÀ Ở HÓC MÔN

SỬA CHỮA MÁY TÍNH TẠI NHÀ Ở HỒ CHÍ MINH

Với dịch vụ sửa máy tính tại nhà ở Hóc Môn và dịch vụ sửa máy tính tại nhà ở TP.HCM, Công ty Phát Thành Đạt sẽ luôn đem lại sự hài lòng nhất tới cho bạn, dịch vụ sửa chữa máy tính tại nhà luôn đồng hành cùng bạn từ (8h tới 17h trong ngày). Bảo trì định kỳ mỗi tháng (vệ sinh máy tính, update virus, tối ưu hệ thống...). Liên hệ Hotline 0908.554.558 - Info@phatthanhdat.com

Chúc bạn thực hiện thành công!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Dell Vostro 3500 24.600.000

Dell Vostro 3500

Dell Vostro 3400 18.900.000

Dell Vostro 3400

Bộ phận: Phòng Chăm sóc khách hàng
Điện thoại 0908 554 558
Email info@phatthanhdat.com
skype luuhongphuc
viber 0908554558
Zalo 0908554558
Yêu Xe - Trang Mạng Xã Hội
Phat Thanh Dat

DỊCH VỤ IT PART TIME - QUẢN TRỊ MẠNG DOANH NGHIỆP

Phatthanhdat.com - Dịch vụ IT Part Time cung cấp nhân viên IT làm việc bán thời gian cho doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng IT thường trực nhằm tiết kiệm chi phí. Đến với dịch vụ IT Part Time, chúng tôi đảm bảo hệ thống mạng của Quý khách luôn ổn định và được hỗ trợ kỹ thuật 24/7 1/ Phương...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết trang web PTD từ đâu

Liên Hệ

Phòng Chăm sóc khách hàng


Phòng Kỹ thuật


Thống Kê
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay5,923
  • Tháng hiện tại195,374
  • Tổng lượt truy cập3,881,609
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi